Lika MänniskoVärde är vår grundvärdering. I linje med grundvärderingen är vår mission att bidra med kunskap och reflektionsmaterial, som erbjuds genom boken Gröna Tråden. Boken beräknas nå ut under hösten 2022.

Vi kommer vidare att bistå med olika koncept på en non-profit basis till föräldrar / vårdnadsgivare, förskolor, skolor, idrottsrörelsen och folkhögskolor.

Vi kan också tänka oss att vara delaktiga i att starta non-profit friskolor som tillämpar vårt koncept.

Vi kan också bistå med koncept för andra aktiviteter. Vi har t.ex. ett färdigt koncept, en 5-dagars upplevelsebaserad grupputvecklingsprocess, som genomförts under många år.

En styrgrupp behöver godkänna varje koncept för att kvalitetssäkra, certifiera koncept och utbildare.

Emaila oss här för mer information.