Lika MänniskoVärde är vår grundvärdering. I linje med grundvärderingen är vår mission att bidra med kunskap om hur individers drivkrafter av överlägsenhet och av underlägsenhet uppstår, dvs orsaken till rangordningsprocesser.
Vidare … att bidra med kunskap om rangordningens konsekvenser, hur rangordningar förebyggs och hur jämlikhet och empati kan återuppbyggas – en nödvändighet för ett hållbart samhälle.

Vi sprider för närvarande kunskap genom föreläsningar. workshops och fem-dagars upplevelsebaserade utbildningar.

Modellen SjälvkänsloTriangeln® är alltid den gemensamma utgångspunkten. Härifrån välkomnas alla utformningar på aktiviteter som stöder vår mission, såsom t.ex. musik och teater eller specifika områden såsom t.ex. förskolan, skolan och idrotten.
En styrgrupp behöver godkänna varje koncept för att kvalitetssäkra, certifiera koncept och utbildare.

Emaila oss här för mer information.

 

Föreläsningar

som fokuserar på något av följande områden självförtroende, grupputveckling, ledarskap, motivation, feedback, konflikt, diskriminering / mobbning; social ohälsa / stress som ställs i förhållande till positioner i SjälvkänsloTriangeln®.
Föreläsningarna kan anpassas efter dina behov.
Kontakta Föreläsningar

 

Workshops

har som mål att skapa förståelse för samband mellan grupputveckling, ledarskap, motivation, feedback, konflikt, diskriminering / mobbning; social ohälsa / stress ställt i förhållande till gruppmedlemmars positioner i SjälvkänsloTriangeln®.
Workshopen omfattar 2 dagar och genomförs med gruppstorlekar upp till 12 deltagare, som kan vara en befintlig grupp eller en öppen workshop.
Modellen SjälvkänsloTriangeln® och Kartläggning av gruppmedlemmar i SjälvkänsloTriangeln® erbjuder ”en ny värld” för att förstå samspelet i grupper.

Workshopen har en allmän utformning, men kan också skräddarsys om du har ett speciellt intresse eller särskilt verksamhetsområde t.ex. individutveckling; missbruk; samhällsaspekter eller rikta sig till .ex. förskolan, skolan, fritidsledare, idrottsledare eller chefer.

Kontakta Workshop

 

Utbildningen Ledarskap-Självkänsla

en fem-dagars upplevelsebaserad grupputvecklingsprocess för “främlingsgrupp” med värdegrunden Lika Människovärde.

Utbildningen leds av två licensierade handledare. Pedagogiken bygger på att varje gruppmedlem skall få uppleva Lika Människovärde, dvs inte bedömas och jämföras som människor. I det villkorslösa mötet kan känslan av självrespekt och självkänsla upplevas.

Det är konceptets natur och handledarnas förhållningssätt som leder in varje gruppmedlem i noll-tolerans mot diskriminering / upphöjande och därmed en jämlik grupputveckling.

För varje organisation som aktivt önskar driva sin företagskultur mot jämlikhet / Lika Människovärde / nolltolerans mot diskriminering är utbildningen Ledarskap-Självkänsla en upplevelse där deltagarens personliga utveckling blir bäraren av grundvärderingen Lika Människovärde.

Kontakta Vigo Silfverlin, 5-dagars upplevelsebaserad Ledarskap-Självkänsla