Vision

Att skapa ökad empati i samhället – att vi människor bryr oss om varandra, gäller både privata personer såväl som människor i varje slags organisation.
Vi ser detta som en nödvändig trend för att människor skall kunna leva fredligt sida vid sida och för att på ett fredligt sätt kunna underhålla och uppnå ett i alla avseenden hållbart samhälle.

 

Mission

Att bidra med kunskap och insikter för
a) hur individers osäkerhet inför sociala kontakter kan vändas till en inre trygghet i sökandet av djupa vänskaper
o) hur individers överlägsenhet och underlägsenhet uppstår – konsekvenser – hur jämlikhet och empati kan återuppbyggas

I första hand vill vi nå vårdnadshavare, lärare, fritids- & idrottsledare och folkbildning.

Vi har Lika MänniskoVärde som ledstjärna.

Vi inbjuder till samverkan med enskilda människor, familjer, organisationer, företag, myndigheter etc.

Härifrån välkomnas alla utformningar på aktiviteter som stöder missionen, samtidigt som varje koncept behöver godkännas för att kvalitetssäkras och utbildare certifieras. Koncept och utbildare publiceras på hemsidan.