Vision

Att skapa ökad empati i samhället – att vi människor bryr oss om varandra, gäller både privata personer såväl som människor i varje slags organisation.
Vi ser detta som en nödvändig trend för att människor skall kunna leva fredligt sida vid sida och för att på ett fredligt sätt kunna underhålla och uppnå ett i alla avseenden hållbart samhälle.

 

Mission

Att bidra med kunskap och mötesplatser för, hur individers behov av överlägsenhet och av underlägsenhet uppstår; konsekvenser av behovet; hur behovet kan förebyggas; hur jämlikhet och empati kan återuppbyggas.

I första hand vill vi nå vårdnadshavare, lärare, fritids- & idrottsledare och folkbildning.

Vi har Lika MänniskoVärde som ledstjärna.

Vi inbjuder till samverkan med enskilda människor, organisationer, företag, myndigheter etc.

Modellen SjälvkänsloTriangeln® är den gemensamma utgångspunkten. Härifrån välkomnas alla utformningar på aktiviteter som stöder missionen, samtidigt som varje koncept behöver godkännas för att kvalitetssäkras och utbildare certifieras. Koncept och utbildare publiceras på hemsidan.