Vision

Att skapa ökad empati i samhället – att vi människor bryr oss om varandra, gäller både privata personer såväl som människor i varje slags organisation.
Vi ser detta som en nödvändig trend för att människor skall kunna leva fredligt sida vid sida och för att på ett fredligt sätt kunna underhålla och uppnå ett i alla avseenden hållbart samhälle.

 

Vårt bidrag – koncept Samspel360

Att bidra med kunskap och reflektionsmöjligheter kring hens transformerade behov, hur de uppstått och återskapande av ursprungliga behov.

På beteendenivå innebär detta:
a) hur individers osäkerhet inför sociala kontakter kan vändas till en inre trygghet i sökandet av djupa vänskaper
o) hur individers överlägsenhet och underlägsenhet uppstår – konsekvenser – hur jämlikhet och empati kan återuppbyggas

I första hand vill vi nå den uppväxande generationen genom och i samspel med vårdnadshavare, lärare, fritids- & idrottsledare och folkbildning.

Vi har Lika Människovärde som ledstjärna.

Vårt bidrag innebär att förverkliga koncept Samspel360. Boken Samspel360 blir grunden. Härifrån kommer vi att bilda en non-profit och transparent stiftelse där vi lägger in alla tillämpande koncept Samspel360.

Härifrån välkomnas alla utformningar på aktiviteter som stöder koncept Samspel360, samtidigt som varje koncept behöver godkännas i stiftelsen för att kvalitetssäkras.
Konceptutveckling med tillhörande aktiviteter publiceras på stiftelsens hemsida.

Vi inbjuder till samverkan med enskilda människor, familjer, organisationer, företag, myndigheter etc.