Modellen SjälvkänsloTriangeln® och Värdegrund:

SjälvkänsloTriangeln

på 60 sekunder
med Vigo Silfverlin

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Filmen 'Ledarskap Självkänsla'

se 10 minuters unik video med 30 000 visningar
... hur uppväxten påverkar självkänslan
copyright Christina Silfverlin och Vigo Silfverlin

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Lika MänniskoVärde

se 60 sekunders video här
med Sven Svensson

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Teori:

Individutveckling

se 60 sekunders video

här med Sven Svensson


Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Grupputveckling

se 60 sekunders video här
med Vigo Silfverlin

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Ledarskap

se 60 sekunders video här
med Sven Svensson

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Teoriexempel:

Maktmissbruk och Härskartekniker

se 60 sekunders video här
med Sven Svensson

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Diskriminering, Mobbbning etc

se 60 sekunders video här
med Sven Svensson

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Social Ohälsa

se 60 sekunders video här
med Sven Svensson

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Utanförskap kontra Gemenskap

se 60 sekunders video här
med Sven Svensson

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Feedback - Motivation

se 60 sekunders video här
med Sven Svensson

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Konflikthantering - Försoning

se 60 sekunders video här
med Sven Svensson

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Empati, Moral och Etik

se 60 sekunders video här
med Sven Svensson

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Vem vill bli Chef? - Vem blir?

se 60 sekunders video här
med Sven Svensson

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Samhällsutveckling

se 60 sekunders video här
med Sven Svensson

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Exempel i vardagsmiljöer:

Parrelationer

se 60 sek video om världens viktigaste ledarskap med Vigo Silfverlin

Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Föräldraskap

se 60 sekunders video här

med Agnetha Birgersson


Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Barns upplevelser

se 60 sekunders video här

med Sven Svensson


Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

I Förskolan

se 60 sekunders video här

med Sven Svensson


Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

I Skolan

se 60 sekunders video här

med Sven Svensson


Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

På Jobbet

se 60 sekunders video här

med Sven Svensson


Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

Inom Idrotten

se 60 sek video om världens viktigaste ledarskap

med Sven Svensson


Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

På Fritiden

se 60 sekunders video här

med Sven Svensson


Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG

De Styrandens agenda

se 60 sekunders video här

med Sven Svensson


Efter videon – Länkar till NÄSTA STEG