Ett email med en bilagd pdf-fil kommer att skickas ut enligt följande:
För enskild Kartläggning skickas resultatet inom några minuter.
För Kartläggning av Grupp skickas de individuella resultaten då samtliga deltagare har svarat.
Den bilagda pdf-filen innehåller dels ditt resultat och dels en teoribildning kring modellen SjälvkänsloTriangeln®.

Resultatet redovisas som en punkt i SjälvkänsloTriangeln®. Kartläggning av Din Position har god tillförlitlighet och bör i första hand ses som ett resultat på hur uppriktigt du besvarat frågorna, men livet är också mer komplicerat än att svara på 43 frågor !