Ålder
<20  
21-35  
36-50  
51-65  
>66  
Befattning
Ej chef  
Chef  
Högre chef  
Ledning  
Förälder
Ja  
Nej  
Man / Kvinna
Man  
Kvinna  

Jag anser att komplimanger och beröm till gruppmedlemmar på sikt stärker gruppens effektivitet. StämmerStämmer ej
Jag avstår helst från att lägga fram mina kunskaper och/eller erfarenheter. StämmerStämmer ej
Jag är angelägen om status och / eller att efterlikna idealbilder och / eller att bara passa in. StämmerStämmer ej
Jag känner ett inre motstånd mot att ta ledningen i aktiviteter. StämmerStämmer ej
Det är viktigt för mig att prestera bättre än andra, helst bäst av alla. StämmerStämmer ej
Jag anser att alla har sina möjligheter och sina fria val. StämmerStämmer ej
Jag anser att det är ofrånkomligt att det uppstår en viss rangordning i grupper, där status ligger till grund. StämmerStämmer ej
Jag anser att en chef bör dra fokus till uppgiften för att avleda relationsstörningar. StämmerStämmer ej
Jag anser att jag själv oftast kunde ha gjort bättre ett bättre jobb. StämmerStämmer ej
Jag vill gärna vinna i en konflikt. StämmerStämmer ej