[samspel360_result id=3 image=2]

 

Din Position i SjälvkänsloTriangeln®” skall ses som ett resultat på hur uppriktigt du besvarat frågorna.

Resultatet redovisas som en punkt i SjälvkänsloTriangeln®.