VIKTIGT att läsa FÖRST !

När vi gör tester / fyller i kartläggningar kan olika perspektiv (förutsättningar), medvetet eller omedvetet, smyga sig in såsom:

1) Jag svarar utifrån hur jag är som person – psykologiskt s.k.”Verkligt Jag”.

2) Jag svarar / modifierar utifrån hur jag vill vara – psykologiskt s.k. ”Ideal Jag”.

3) Jag svarar / modifierar utifrån den uppfattning man tror att andra har av en – psykologiskt s.k. ”SpegelJag”.

4) Jag svarar / modifierar utifrån hur jag tror att andra vill att jag skall vara – ett ”Förväntat Jag”.

 

För att resultatet skall bli värdefullt för dig är det helt avgörande att du har ett och samma perspektiv genom hela kartläggningen och att du kommer ihåg vilket perspektiv du hade – olika perspektiv kan ge helt olika resultat.

Resultatet är din personliga och privata egendom. Du själv avgör om du vill visa detta för den omgivning du samspelar med och om du vill avslöja viket perspektiv du hade.

 

[samspel360 id=1]