VIKTIGT att läsa FÖRST !

När vi gör tester / fyller i kartläggningar kan olika perspektiv (förutsättningar), medvetet eller omedvetet, smyga sig in såsom:

1) Jag svarar utifrån hur jag är som person – psykologiskt s.k.”Verkligt Jag”.

2) Jag svarar / modifierar utifrån hur jag vill vara – psykologiskt s.k. ”Ideal Jag”.

3) Jag svarar / modifierar utifrån den uppfattning man tror att andra har av en – psykologiskt s.k. ”SpegelJag”.

4) Jag svarar / modifierar utifrån hur jag tror att andra vill att jag skall vara – ett ”Förväntat Jag”.

 

För att resultatet skall bli värdefullt för dig är det helt avgörande att du har ett och samma perspektiv genom hela kartläggningen och att du kommer ihåg vilket perspektiv du hade – olika perspektiv kan ge helt olika resultat.

Resultatet är din personliga och privata egendom. Du själv avgör om du vill visa detta för den omgivning du samspelar med och om du vill avslöja viket perspektiv du hade.

 

Ålder
<20  
21-35  
36-50  
51-65  
>66  
Befattning
Ej chef  
Chef  
Högre chef  
Ledning  
Förälder
Ja  
Nej  
Man / Kvinna
Man  
Kvinna  
Verksamhet
Hantverkssektorn  
Serviceyrke  
Natur & Miljö  
Teknik, Juridik, IT  
Bank & Finans sekt.  
Vårdsektorn (ej Läkare)  
Läkare  
Polisen  
Brandväsendet  
Försvaret  
YrkesPolitiker  
Ideell sektor & Socialt fokus  
Kropp & Skönhet  
Förskola  
Skola  
Universitet & Högskola  
Forskning  
Övriga  

Jag tycker det är naturligt att min personlighet blir bedömd av andra. StämmerStämmer ej
Jag tycker det är naturligt att jag bedömer andras personlighet. StämmerStämmer ej
Jag vill gärna ge beröm. StämmerStämmer ej
Jag tycker jag har rätt att kräva förlåtelse då någon felat mot mig. StämmerStämmer ej
Jag vill gärna få beröm. StämmerStämmer ej
Jag anser att komplimanger och beröm till gruppmedlemmar stärker gruppens effektivitet. StämmerStämmer ej
Det är viktigt för mig att prestera bättre än andra. StämmerStämmer ej
Jag är angelägen om att ha mer kunskaper eller erfarenheter än andra. StämmerStämmer ej
Jag är angelägen om att efterlikna idealbilder och att passa in. StämmerStämmer ej
Jag avstår helst från att lägga fram mina kunskaper och/eller erfarenheter. StämmerStämmer ej
Jag anser att konkurrens förbättrar resultatet. StämmerStämmer ej
Jag känner ett inre motstånd mot att ta ledningen i aktiviteter. StämmerStämmer ej
Jag tycker det är lämpligt att en chef skapar ett regelverk hur man bör/måste bete sig mot andra vuxna i en organisation. StämmerStämmer ej
Om jag uppfattar att jag betett mig fel, då är jag angelägen om att be om förlåtelse. StämmerStämmer ej
Jag jämför mig ofta med andra. StämmerStämmer ej
Jag uppfattar retorik och argumentationsförmåga som en styrka. StämmerStämmer ej
Jag tycker det är naturligt att människor har olika status. StämmerStämmer ej
Jag anser att människor förtjänar respekt utifrån sin status. StämmerStämmer ej
Om jag uppfattar någon som framgångsrik, så är det naturligt för mig att se upp till den personen. StämmerStämmer ej
Jag anser att känslor behöver få uttalas, lyssnas till och respekteras innan man kan arbeta effektivt med en arbetsuppgift. StämmerStämmer ej
På jobbet anser jag att man i första hand gör sin uppgift, relationerna i gruppen får komma i andra hand eller undvikas. StämmerStämmer ej
Oräknat från brott mot lagar och fastslagna policies, så har jag i övrigt en tydlig uppfattning om andra gör rätt eller fel. StämmerStämmer ej
Jag anser att andra oftast kunde ha gjort ett bättre jobb. StämmerStämmer ej
Jag anser att jag själv oftast kunde ha gjort bättre ett bättre jobb. StämmerStämmer ej
Jag anser att utan övervakning, finns risk att människor inte gör sin uppgift. StämmerStämmer ej
Jag anser att onda och goda människor är ett faktum. StämmerStämmer ej
Min inställning är att alla gör så gott de kan utifrån sin bakgrund och situationen. StämmerStämmer ej
Jag vill gärna vinna i en konflikt. StämmerStämmer ej
Jag väljer noga min konflikter. StämmerStämmer ej
Jag anser att konflikter är viktiga för att skapa en viss ordning i en grupp. StämmerStämmer ej
Jag anser att relationsstörningar bör undvikas. StämmerStämmer ej
Jag anser att en chef bör dra fokus till uppgiften för att avleda relationsstörningar. StämmerStämmer ej
Jag anser att det är viktigt att oförbehållsamt visa sin chef lojalitet. StämmerStämmer ej
Jag anser att det är ofrånkomligt att det uppstår en viss rangordning i grupper, där status ligger till grund. StämmerStämmer ej
Jag anser att alla har sina möjligheter och sina fria val. StämmerStämmer ej
Jag är intresserad av få veta hur andra reagerar. StämmerStämmer ej
Jag är angelägen om att andra skall förstå hur jag reagerar. StämmerStämmer ej
Jag anser att alla kan ta ansvar bara de anstränger sig. StämmerStämmer ej
Jag tror att alla vill ta ansvar förutsatt att de känner sig trygga. StämmerStämmer ej
Jag anser att det är viktigt att lyssna för att förstå och lära känna andra, för att kunna nå hög effektivitet. StämmerStämmer ej
Jag anser att bonussystem stärker gruppens/företagets effektivitet både kortsiktigt och långsiktigt. StämmerStämmer ej
Jag känner en inre trygghet i att allt ordnar sig. StämmerStämmer ej
Jag berörs av människor i nöd i fjärran land och vill hjälpa dem. StämmerStämmer ej