Viktigt att veta inför ditt köp av Kartläggning av Självkänsla ST

OBSERVERA att om du väljer att köpa fler än en (1) enskilda kartläggningar kommer du att få det beställda antalet av enskild Kartläggning av Självkänsla ST. Du kan sedan skicka ut till olika email-adresser, där varje mottagares resultat förblir anonymt.

Köp enskild Kartläggning

 

Vi har också en ”Kartläggning för Grupp”.

För att garantera etiskt hantering, Lika MänniskoVärde, erbjuder vi en kvalitetssäkrad Workshop-utbildning med certifierade utbildare. Workshopen ställer Självkänsla ST i förhållande till individ- och grupputveckling, ledarskap, motivation, feedback, konflikt, diskriminering / mobbning, social ohälsa / stress, samhällsutveckling.
Workshopen omfattar 1 dag och genomförs med gruppstorlekar upp till 12 deltagare, som kan vara en befintlig grupp eller en öppen workshop.
Modellen SjälvkänsloTriangeln® och Kartläggning av gruppmedlemmar i SjälvkänsloTriangeln® erbjuder ”en ny värld” för att förstå samspelet i grupper.
Workshopen har en allmän utformning, men kan också skräddarsys om du har ett speciellt intresse eller särskilt verksamhetsområde t.ex. förskolan, skolan, fritidsledare, idrottsledare eller chefer.
Kontakta Vigo Silfverlin, email Workshops@Samspel360.se

 

Olika definitioner av begreppet Självkänsla finns i bruk, dessutom med 100-tals undervarianter.

Vi använder oss av den beskrivning som finns i filmen samt i modellen SjälvkänsloTriangeln®, som benämns Självkänsla ST.
Det är naturligtvis grundläggande att vi då beskriver vår definition och härledning, samt redovisar andra huvudlinjerna. Detta får du bl.a. med i utbildningsmaterialet i Resultat-utskicket efter att du köpt och genomfört Kartläggningen.
En kortare förklaring finner du även under menyvalet Teorier.

Resultatet från Kartläggningen av din Självkänsla ST innehåller en pdf-fil med ett 17-sidigt dokument:
• Två sidor som beskriver just ditt område i SjälvkänsloTriangeln®.
• Definitionsbeskrivning av Självkänsla S-T i SjälvkänsloTriangeln®
• Informationsmaterial utformat i förhållande till positioner i SjälvkänsloTriangeln®, såsom behov, drivkrafter och beteendemönster.