Beskrivning

Vi rekommenderar starkt att inte genomföra ”Kartläggning för Grupp” utan professionell handledning med Lika MänniskoVärde som förhållningssätt.

För att garantera etiskt hantering, Lika MänniskoVärde, erbjuder vi en kvalitetssäkrad Workshop-utbildning med certifierad utbildare. Workshopen ställer Självkänsla S-T i förhållande till grupputveckling, ledarskap, motivation, feedback, konflikt, diskriminering / mobbning; social ohälsa / stress.
Workshopen omfattar 1 dag och genomförs med gruppstorlekar upp till 15 deltagare, som kan vara en befintlig grupp eller en öppen workshop.
Modellen SjälvkänsloTriangeln® och Kartläggning av gruppmedlemmar i SjälvkänsloTriangeln® erbjuder ”en ny värld” för att förstå samspelet i grupper.
Workshopen har en allmän utformning, men kan också skräddarsys om du har ett speciellt intresse eller särskilt verksamhetsområde t.ex. individutveckling; missbruk; samhällsaspekter eller rikta sig till .ex. förskolan, skolan, fritidsledare, idrottsledare eller chefer.
Kontakta Klas Westman, Thread, email Workshops@Samspel360.se

Med resultatet från ”Kartläggningen av din Självkänsla S-T” får du en pdf-fil med:
• Ett 15-sidigt dokument med dels personlig information och dels allmän
• Två sidor som beskriver just ditt område i SjälvkänsloTriangeln®
• Definitionsbeskrivning av Självkänsla S-T, dvs Självkänsla i i SjälvkänsloTriangeln®
• Informationsmaterial utformat i förhållande till positioner i SjälvkänsloTriangeln®, såsom behov och beteendemönster.